Σχεδιασμός λογοτύπου

To «λογότυπο» είναι ένα σήμα το οποίο ταυτοποιεί οπτικά μια επιχείρηση, εταιρία, έναν οργανισμό ή και ένα προϊόν.

Μπορεί να είναι σύμβολο, μια λέξη, μια εικόνα ή και συνδυασμοί των παραπάνω. Ένα σήμα δεν διαφημίζει απευθείας μια εταιρία, ούτε θα μπορούσε να περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια αυτό που κάνει μια επιχείρηση.

Δεν επεξηγεί αλλά συμβολίζει και η επιτυχία του εξαρτάται κυρίως από το τι σημαίνει και όχι απαραίτητα από το τι απεικονίζει. Είναι βασικό στοιχείο της εταιρικής ταυτότητας και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σχεδιαστικά ως σύνολο και όχι μεμονωμένα. Πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτυπώνει πλήρως το ύφος, το είδος, την δραστηριότητα και την φιλοσοφία της επιχείρησης αυτής.

Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στο λογότυπό σας.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/20

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Εταιρική ταυτότητα

Η εταιρική ταυτότητα είναι η εικόνα της εταιρίας και είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας. Αποτελεί την αρχή για την οικοδόμηση μιας σωστής εικόνας για την επιχείρησης σας, αντικατοπτρίζει το ύφος, τη δραστηριότητα και την κουλτούρα της και οφείλει να την διαφοροποιεί και να την αναδεικνύει.

Σχεδιάζεται και υλοποιείται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι σύμφωνη με το “προφίλ” της εταιρίας και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας.

Ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας ξεκινά πάντα από τη σχεδίαση του λογοτύπου, το οποίο καθορίζει και την εικόνα των υπόλοιπων στοιχείων.

Τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα είναι το λογότυπο και οι εφαρμογές του σε επαγγελματικές κάρτες, φακέλους επιστολόχαρτα κ.λ.π.

Σχεδιασμός Αφίσας

Ο σχεδιασμός μιας αφίσας πρέπει να γίνεται με τρόπο που να προσελκύει το βλέμμα των ανθρώπων με την εικόνα της και όχι με το περιεχόμενο της. Μια αφίσα θα πρέπει να περνά το μήνυμα αμέσως σε αυτόν που τη διαβάζει ή καλύτερα σε αυτόν που την κοιτάζει. Καλώς ή κακώς μια αφίσα δεν μπορεί να διαβαστεί και αυτά που θα πρέπει να διαβαστούν, θα πρέπει να είναι πολύ καθαρά και ευανάγνωστα πάντα.

Το κοινό μιας αφίσας δεν θέλει να διαβάσει αλλά να ρίξει μια ματιά. Επομένως το κλειδί για τη δημιουργία μιας καλής αφίσας είναι η απλότητα που επιτυγχάνεται με τη χρήση του απλού και καθημερινού λόγου, ευδιάκριτων και ευανάγνωστων στοιχείων χωρίς απώλειες ουσιαστικών πληροφοριών.

Το κλειδί, ώστε η αφίσα ταυτόχρονα να τραβάει την προσοχή, αλλά και να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες με ευδιάκριτο τρόπο είναι η σωστή οργάνωση και δομή.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3