Δημοκρατίας 69, T.K: 72100  Άγιος Νικόλαος

T: 28410 23070

E: info@ideogramma.gr